Regulament festivalul stradal Wonderpuck 2023

Acest regulament stabilește termenii și condițiile de participare a publicului la Festivalul Stradal WonderPuck, editia 2023.

Prin participarea la festival, spectatorii, voluntarii, artiștii, participanții, colaboratorii și orice terțe persoane care interacționează în mod direct și indirect cu festivalul accepta și sunt de acord cu termenii și condițiile din prezentul Regulament.

Festivalul este organizat de Teatrul de Păpuși „Puck” din Cluj-Napoca, Asociația ESUA, Clubul Lions, cu sprijinul Consiliului Județean Cluj, Primăriei și Consiliului Local Cluj-Napoca și a Administrației Fondului Cultural Național, denumite în mod colectiv „ORGANIZATORUL”

 

ACCESUL LA FESTIVAL 

Prin participarea la evenimentul Festivalul Stradal WonderPuck participanții confirmă că au citit, înțeles și acceptat prezentul Regulament. 

Regulamentul este disponibil pe website-ul www.wonderpuck, la punctele de informare din cadrul evenimentului, precum și la solicitarea expresă a oricărui participant. 

Este interzis accesul pe perimetrul festivalului cu următoarele obiecte:

  • Cuțite, arme și alte obiecte ascuțite sau contondente; 
  • Articole pirotehnice;
  • Materiale inflamabile sau explozive;
  • Materiale publicitare neaprobate in prealabil de organizator;
  • Băuturi alcoolice;
  • Droguri sau orice alte substante halucinogene;
  • Substanțe toxice, corozive etc care ar putea vătăma persoane participante la Festival;
  • Drone;
  • Orice tip de obiecte care îi pot răni pe alți Participanți;

 

Accesul la toate manifestările Festivalului este gratuit. 

Participanții își asumă exclusiv responsabilitatea față de obiectele pe care le introduc în perimetrul Festivalului. Organizatorii nu își asumă responsabilitatea asupra obiectelor pe care participanții, voluntarii, partenerii și terții le introduc în perimetrul festivalului în perioada desfășurării acestuia. 

Organizatorii își rezervă dreptul de a-i verifica pe Participanți, prin sondaj sau ca urmare a unor suspiciuni identificate de echipa de Organizare și/sau echipa de pază și protecție și de a confisca orice obiecte interzise identificate. În cazul producerii unor incidente ca urmare a deținerii unora dintre obiectele anterior amintite, deținătorii acestora își asumă în exclusivitate responsabilitatea pentru acestea. 

Participanții au obligația de a le comunica imediat reprezentanților Organizatorului sau echipei de securitate orice situație despre care au motive întemeiate să o raporteze ca un pericol pentru securitatea celorlalți participanți pe perioada și în perimetrul de derulare a festivalului. 

Participanții au obligația de a coopera cu Organizatorii și reprezentanții serviciilor de securitate și sănătate, cu autoritățile competente și cu voluntarii pentru a asigura buna desfășurare a Festivalului, pentru evitarea situațiilor care ar putea pune în pericol securitatea participanților sau pentru a remedia astfel de situații în cel mai scurt timp posibil. 

Participanții au obligația să respecte legile în vigoare privind fumatul în perimetrul Festivalului.

Participantii au obligația de a respecta Condițiile de Utilizare a zonelor Piața Unirii, Muzeul de Artă Cluj, Muzeul Etnografic al Transilvaniei și Castelul Bánffy din Bonțida, existente la data desfășurării Festivalului Stradal WonderPuck, în caz contrar participantii vor putea fi sancționați contravențional conform prevederilor Legii nr. 61/1991(*republicată*), pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice.

Organizatorii pot investiga orice acțiune susceptibilă de a încălca prezentul Regulament și de a emite avertismente, de a suspenda, restricționa sau limita accesul la festival al oricărui participant, voluntar, partener sau orice altă terță persoană prezentă în incinta festivalului pe perioada de derulare a acestuia. Organizatorul are dreptul, de a solicita concursul fortelor de ordine, reprezentanților ISU ori altor instituții sau autorități ale statului pentru a preveni, limita ori inlatura incidente, împrejurări ce afectează buna desfășurare a evenimentului sau situații potențial periculoase pentru participanți, organizator, terți si/sau bunurile acestora ori cele publice.

Participanții la festival au obligația să se abțină de la orice acțiuni, declarații sau comportamente de natură a pune în pericol viața, sănătatea, demnitatea sau integritatea fizică a lor sau a celorlalte persoane participanți la festival. 

Este interzisă orice formă de comercializare sau de derulare a unor campanii publicitare sau comerciale în perimetru Festivalului, fără permisiunea scrisă prealabilă a Organizatorilor. 

Este interzisă orice fel de demonstrație, protest sau manifestare de orice natură care nu are legătură cu festivalul și Organizatorii și care nu a fost aprobată în prealabil în scris de Organizatori. 

 

SECURITATE

Pe teritoriul festivalului Organizatorul asigură securitatea printr-un partener calificat și acreditat să facă acest lucru. Pe parcursul evenimentului, participanții sunt obligați să îi respecte pe agenții de securitate, să colaboreze cu aceștia și să le respecte instrucțiunile în caz de urgență. În cazul unor incidente de violență sau de punere în pericol a integrității corporale a unor persoane, personalul care asigura securitatea va putea decide evacuarea persoanelor implicate din incinta în care se desfășoară evenimentul.

 

MATERIALE FOTO/VIDEO

Participanții înțeleg și acceptă că Organizatorii, Partenerii Comerciali, furnizorii autorizați ai Organizatorului, membrii presei și alți Terți autorizați de Organizatori pot realiza înregistrări audio, video și foto ale Festivalului. 

Organizatorul poate utiliza imagini foto și video, efectuate atât de proprii angajați, de furnizorii săi de servicii, de Partenerii Comerciali și alți terți autorizați în diverse materiale realizate cu ocazia festivalului. 

Participanții în virtutea participării lor la festival, acordă Organizatorului precum și tuturor celor autorizați de acesta permisiunea expresă pentru înregistrarea și publicarea imaginii, înfățișării și acțiunilor din cadrul festivalului în perimetrul desfășurării acestuia. 

Organizatorii și terții autorizați de acesta au dreptul nerestricționat de a utiliza, copia, publice, face publice, difuza și distribui în special în scopul promovării festivalului, dar nu numai, înregistrările, imaginile și fotografiile realizate cu participanții la festival, fără a fi necesar să le plătească acestora din urmă vreo remunerație pentru utilizarea acestora. 

Organizatorii își rezervă dreptul de a înregistra direct sau prin terți autorizați festivalul, concertele, programele și activitățile, de a copia, de a distribui, de a difuza sau de a face publice în orice mod și prin mijloace de transmitere a datelor sau prin mijloace electronice, inclusiv pentru promovarea festivalului. 

Participanții nu au dreptul, în limita prevederilor legale, să ridice pretenții financiare sau de orice altă natură împotriva Organizatorilor în legătură cu înregistrările foto – video realizate de către angajații, partenerii și/sau colaboratorii Organizatorului și publicarea lor conform celor prevăzute în prezentul Regulament. 

Participanții au dreptul să realizeze înregistrări foto/video/audio ale festivalului pentru a fi utilizate în scop personal. Participanții nu au dreptul de comercializare a imaginilor/ înregistrărilor foto/video din cadrul festivalului fără acordul prealabil al Organizatorilor. 

 

PROPRIETATE INTELECTUALA

Participanții nu au voie sa reproduca vizualul evenimentului (poster/flyer/etc.), sa foloseasca imaginea, respectiv numele partenerilor implicați (sau orice alte nume, logo-uri sau brand-uri asociate evenimentului), sau bilete/invitații la eveniment în scopuri promoționale ori comerciale fără acordul scris al Organizatorului. 

Organizatorul detine toate drepturile de proprietate intelectuala asupra numelor comerciale, siglei, adreselor de e-mail, nume de domenii sau URL, semnelor utilizate în corespondență, baza de date, elemente grafice, e-mail, cărți de vizita și alte materiale, semnelor, logo-urilor, mărci precum şi asupra materialelor, textelor şi a tuturor informaţiilor, indiferent dacă acestea sunt înregistrate sau nu, pe site-uri/ /platforme online în legătură cu Festivalului Stradal WonderPuck. Acestea nu vor putea fi utilizate, transferate, cesionate, modificate sau distribuite fără acordul expres, exprimat în scris al Organizatorului.

Organizatorul deține dreptul de proprietate intelectuală asupra fotografiilor, filmărilor, textelor, elementelor grafice etc. realizate de către colaboratorii și/sau angajații acestuia în cadrul Festivalului Stradal WonderPuck.

Participanții care încalcă una din regulile enunțate mai sus sunt pasibili de plata unor sume cu titlu de daune-interese.

 

SERVICII ȘI PRODUSE:

În timpul evenimentului, Participanții pot beneficia de produsele alimentare si băuturile oferite contra cost de entitățile agreate contractual de Organizator în locurile special amenajate situate în Piața Unirii. Spațiile de vanzare vor avea următorul program de activitate:

– Zilnic între orele 10 – 21, în 8 și 10 septembrie.

Vanzarea produselor alimentare a băuturilor se va face pe baza de numerar sau card bancar, pentru care se vor emite bonuri fiscale.

Participanții se obligă să plătească toate produsele și serviciile pe care le consumă și le achiziționează pe perioada festivalului în perimetrul de derulare a acestuia. Participanții vor efectua plata produselor și serviciilor pentru care se percepe plată utilizând metodele de plată oferite de Organizatori sau Partenerii Comerciali ai acestora. 

!! În cadrul Festivalului pot sa se desfășoare diverse jocuri de lumini de mare intensitate și efecte pirotehnice care pot dăuna copiilor sau persoanelor epileptice. Participanții care suferă de boli psihice, fizice și care pot fi afectați în vreun fel de zgomote puternice, efecte vizuale speciale, zone aglomerate, efecte speciale sonore sau orice alte asemenea elemente, își asumă întreaga răspundere pentru prejudiciile pe care le-ar putea suferi. De asemenea, Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru eventualele prejudicii sau vătămări care s-ar putea ivi în urma unor focuri de artificii. Participanții își asumă întreaga responsabilitate asupra capacității de participare din punct de vedere fizic/psihic la diverse activități din cadrul Festivalului.

Participantii iau notă în mod expres de faptul că pot achiziționa și Produse și Servicii în legătură cu Festivalul care sunt oferite de alți Parteneri Contractuali, și nu de către Organizator. În astfel de cazuri, contractul este încheiat direct între Participant și Partenerul Contractual, iar drepturile și obligațiile decurgând din relația juridică se aplică exclusiv Participantului și Partenerului Contractual.

Participantii confirmă în mod expres că nu pot ridica nicio pretenție împotriva Organizatorului în legătură cu Produsele și Serviciile respective sau în legătură cu contractul pentru respectivele Produse și Servicii. Organizatorul declară, de asemenea, în general, că nu răspunde în niciun fel în legătură cu Produsele și Serviciile furnizate de Partenerii Contractuali. Participantii pot utiliza Serviciile și Produsele furnizate de Partenerii Contractuali exclusiv pe riscul propriu.

Organizatorul nu își asumă nici o răspundere pentru prejudiciile ce decurg din sau sunt suferite în legătură cu cumpărarea sau utilizarea unor Servicii și Produse furnizate de Partenerii Contractuali. Participanții pot intra la Festival exclusiv pe riscul personal.

 

PLÂNGERI ȘI RECLAMAȚII

Plangerile referitoare la desfășurarea Festivalului trebuie făcute în scris și comunicate către Organizator la adresa marketing@teatrulpuck.ro, în termen de 7 zile de la fapta reclamată.

 

OBIECTE PIERDUTE

Obiectele pierdute care au fost găsite la festival trebuie aduse la Teatrul de Păpuși „Puck” din Cluj-Napoca (str. I. I. C. Brătianu, nr. 23) . Proprietarii le pot recupera urmând o procedură a Organizatorului care constă în identificarea persoanei şi a obiectului pierdut. După festival, Organizatorul va păstra obiectele nerecuperate pentru o perioadă de cel mult 10 zile de la momentul predării către şi va încerca returnarea lor către proprietari.

Organizatorul nu are obligația de a asigura depozitarea bunurilor pentru o perioada mai lunga de 10 zile și nici sa asigure livrarea bunurilor către proprietari. În cazul produselor perisabile sau care se deteriorează rapid, termenul de 10 zile va putea fi redus de catre Organizator, fara o notificare prealabila. 

 

LITIGII

Prezentul Regulament, precum și orice litigiu în legătură cu sau decurgând din clauzele acestuia sau din participarea la eveniment, vor fi soluționate de Participanți, Voluntari, Parteneri, Terți și Organizatori pe cale amiabilă.

În cazul în care acest lucru nu este posibil, soluționarea conflictelor este de competența instanțelor române din Cluj-Napoca

Prin participarea la evenimentele organizate de Festivalul Stradal WonderPuck utilizatorii confirmă că au citit, înțeles și acceptat prezentul Regulament. 

 

GARANȚII ȘI RESPONSABILITĂȚI

Organizatorul garantează accesul şi utilizarea serviciilor din cadrul evenimentului oricărui participant, în limitele asumate. Coordonatele de desfăşurare ale evenimentului pot fi modificate unilateral de Organizator, fără o notificare prealabilă a Participanților și fără ca Participanții să poată emită pretenții financiare sau de altă natură față de Organizator. Coordonatele temporale ale evenimentului nu vor fi schimbate în cazul unor condiţii meteorologice minore (ploi ușoare, zile înnorate, etc).

Participantul nu are niciun temei legal pentru a se îndrepta împotriva Organizatorului în cazul modificărilor programului evenimentului generate de cauze obiective.

Organizatorul exclude asumarea responsabilității sale pentru prejudicii de orice natura incercate de participanti, pe perioada de desfășurare a evenimentului, in spațiile publice în care au loc activitățile evenimentului, și care nu au fost generate de o acțiune ori inactiune directă a acestuia privind Festivalul Stradal WonderPuck 2022.

 

DISPOZIȚII FINALE

Prezentul regulament se aplica pe toata durata desfășurării Festivalului Stradal WonderPuck 2022.

Organizatorii au dreptul de a modifica, completa, retrage, temporar sau permanent prezentul Regulament cu sau fără notificare prealabilă a utilizatorilor, potențialilor utilizatori sau a oricărei terțe persoane. Toate schimbările intră în vigoare o dată cu publicarea lor pe website-ul www.wonderpuck.ro.  

PAGINI UTILE

CONTACT

Str. I.C. Bratianu nr. 23, Cluj-Napoca