REGULAMENT FESTIVAL

REGULAMENT FESTIVAL
Reguli de participare si acces WonderPuck 2018

14 – 16 Septembrie 2018, Piata Unirii, Cluj-Napoca

14 – 15 Septembrie 2018, Piata Muzeului, Cluj-Napoca

16 Septembrie 2018, Castelul Bánffy, Bontida

 

Prezentul regulament se aplica pentru Festivalul Stradal WonderPuck organizat de Teatrul de Papusi “Puck” din Cluj-Napoca, Fundatia ESUA si Fundatia LIONS, denumit in continuare Organizator. Acesta defineste regulile pe care fiecare participant la eveniment trebuie sa le respecte, precum si drepturile si obligatiile.

 1. Regulamentul
  • Prezentul Regulament este o intelegere intre organizator si participant.
  • Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica oricand acest Regulament, fara o instiintare in prealabil a Participantului, iar orice modificare va fi afisata pe site-ul www.wonderpuck.eu, sectiunea Regulament.
  • Prin participarea la eveniment participantul se obliga sa respecte acest Regulament.

 

 1. Participarea la eveniment

2.1. Intrarea la festival este GRATUITA. Toti participantii la eveniment vor avea asupra lor un act de identitate.

2.2. Accesul copiilor sub 14 ani este permis doar daca acestia sunt insotiti de unul dintre parinti.

2.3. Este interzis accesul cu urmatoarele lucruri: droguri, aparate pirotehnice, sticla, obiecte contondente, cutite, material explozibil, toxic sau inflamabil, obiecte care ii pot rani pe ceilalti. In concordonata cu legile in vigoare participantii nu pot introduce in festival urmatoarele obiecte: cutite, spray paralizant, lanturi sau alte obiecte care reprezinta pericol public.

2.4. Participarea la eveniment se face pe proprie raspundere, inclusiv cu privire la urmatoarele:

 1. a) persoanele cu boli psihice sau fizice pentru care zonele aglomerate, zgomotele puternice, efecte speciale sonore, vizuale si audio, reprezinta risc, isi asuma intreaga raspundere pentru prejudiciile ce le-ar putea suferi prin participarea la eveniment. Spectacolul poate include si puternice efecte de lumina, care ar putea dauna copiiilor sau persoanelor epileptice, iar pentru riscurile de vatamare sau de prejudicii materiale, nu isi asuma nicio raspundere.
 2. b) Pentru zonele de joaca, distractie si sport si alte asemenea zone cu risc de accidentare de pe teritoriul festivalului, participantii se vor asigura ca detin conditia fizica si psihica pentru participare.

 

 1. Reguli de conduita pe suprafata festivalului

3.1. Toti participantii trebuie sa respecte regulile sociale, legile si cele enumerate in acest Regulament. Participantilor nu le este permis sa desfasoare orice fel de activitati ar putea sa puna in pericol sau sa afecteze in orice mod siguranta sau drepturile celorlalti participanti.

3.2. Oranizatorul nu isi asuma raspunderea pentru eventualele prejudicii (materiale sau fizice) cauzate prin nerespectarea Regulamentului si va putea solicita despagubiri persoanelor vinovate de incalcarea acestuia.

3.3. Participantii sunt obligati ca in incinta festivalului sa respecte si sa nu distruga mediul inconjurator inclunzand constructiile si spatiile verzi aferente.

3.4. Pe perioada festivalului, Organizatorul, partenerii Organizatorului sau presa acreditata au dreptul de a inregistra si fotografia evenimentul. Participantii iau la cunostinta ca exista posibilitatea de a aparea in astfel de materiale, fara a putea emite pretentii asupra drepturilor cu privire la respectivele materiale. Organizatorul are dreptul de a folosi aceste materiale, de a le publica pe diverse canale (ex. YouTube) si de a le utiliza in campanii publicitare fara a compensa in vreun fel participantul.

3.5. Participantii iau la cunostinta ca in incinta festivalului este interzisa orice activitate comerciala sau de publicitate fara acordul scris al Organizatorului.

3.6. Minorilor le este interzisa servirea si consumul de bauturi alcoolice. Consumul de droguri este ilegal si strict interzis si va fi pedepsit conform legilor in vigoare.

 

 1. Securitatea

4.1. Pe teritoriul festivalului Organizatorul asigura securitatea printr-un partener calificat si acreditat sa faca acest lucru. In timpul evenimentului, participantii sunt obligati sa respecte agentii de securitate, sa colaboreze cu acestia si sa le respecte instructiunile in caz de urgenta.

4.2. In caz de incidente de violenta sau de punere in pericol a integritatii corporale a altor persoane, personalul care asigura securitatea va putea decide evacuarea persoanelor implicate din incinta in care se desfasoara evenimentul.

 

 

 1. Prim Ajutor

5.1. Pe teritoriul festivalului exista zone de prim ajutor, in cazul in care este necesar.

 

 1. Obiecte pierdute

6.1. Obiectele pierdute trebuie aduse la unul dintre voluntari. Proprietarii le pot recupera dupa ce urmeaza procedura de de identificare a persoanei a obiectului pierdut. Dupa festival, Organizatorul va pastra obiectele nerecuperate pentru o perioada de 15 zile.

 

 1. Garantii si responsabilitati
  • Organizatorul garanteaza accesul si utilizarea serviciilor din cadrul festivalului oricarui participant. Datele de desfasurare ale festivalului pot fi modificate unilateral de Organizator in caz de forta majora sau caz fortuit.
  • Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica orele programului muzical. Participantul nu are dreptul de a cere despagubiri in cazul acestor modificari.
  • Organizatorul exclude asumarea responsabilitatea pentru stricaciuni petrecute pe teritoriul festivalului care nu au fost cauza a unei organizari defectuoase sau neglijari.
  • Organizatorul nu este responsabil pentru actiuni ce se petrec in afara zonei festivalului.

 

 1. Sanctiuni
  • Organizatorul are dreptul, cu efect imediat, de a interzice accesul unui participant in incinta festivalului total sau partial sau de a invita participantul sa paraseasca incinta festivalului, in cazul incalcarii regulamentului prezent sau a unei legi in vigoare din Romania.

 

 1. Caz Major

In caz de razboi, revolta, atac terorist, demonstratii, embargo economic, accident, incendiu, dezastru natural, cutremur, inundatie, scurtcircuit major, epidemii, rezolutii oficiale sau alte cazuri ce nu pot prevazute sau nu pot fi controlate de Organizatorul sau de participant, niciuna dintre parti nu este obligata sa respecte obligatiile din prezentul Regulament.

TOMBOLA MAGICA

  1. Organizatorul

  1.1. Organizatorii “Tombolei Magice” sunt:

  1. a) Teatrul de Papusi PUCK, cu sediul cu sediul în Cluj-Napoca, str. I.C. Bratianu nr. 23, jud. Cluj, cod fiscal 4547184, înregistrat în Registrul Artelor Spectacolului sub nr. 22/2009, Cod Iban RO39TREZ21621G331900XXXX, deschis la Trezoreria Cluj-Napoca, reprezentat prin manager Muresan Petran Emanuiel Simion (denumit în continuare Organizatori) impreuna cu Fundatia LIONS, denumiti in continuare Organizatori.

  1.2. Tombola Magica este organizata pe baza prezentului Regulament Oficial (denumit in continuare “Regulamentul Oficial”), intocmit in conformitate cu dispozitiile privind loteriile publicitare si este obligatoriu pentru toti participantii.

  1.3. Participarea la Tombola Magica implica acceptarea de catre participanti a prevederilor prezentului Regulament Oficial precum si obligativitatea respectarii acestora. Prin participarea la prezenta Tombola Magica, participantii vor fi considerati a-si fi insusit integral prevederile prezentului Regulament Oficial.

  1.4 Regulamentul Oficial precum si detaliile Tombolei Magice sunt disponibile in mod gratuit la adresa site-ului oficial al Organizatorului www.wonderpuck.eu/tombolamagica pe toata durata Tombolei.

   

  1. Durata si aria de desfasurare a Tombolei Magice

  Tombola Magica se va desfasura exclusiv in localitatea Cluj-Napoca in datele de 14, respectiv 15  septembrie 2018. Extragerea castigatorilor va avea loc in data de 14 septembrie 2018, de la ora 20:00, respectiv în data de 15 septembrie 2018, de la ora 19:30, in Piata Unirii din Cluj Napoca in cadrul Festivalului WonderPuck.

   

  1. Drepturi de participare

  3.1. La aceasta Tombola poate participa, în conditiile prezentului Regulament, orice persoana fizica, romana sau straina, cu o varsta de pana la 14 ani impliniti.

  3.2  Nu pot participa la Tombola angajatii Organizatorilor, indiferent daca se afla in timpul serviciului sau nu, sotul/sotia sau rudele de gradul I ale acestora.

  3.3. Pentru a fi eligibil in urma participarii la Tombola si a putea castiga premiile oferite de organizator in urma tragerii la sorti, participantii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii exprese, in mod cumulativ:

  • sa fie persoane fizice cu domiciliul sau resedinta in Romania, cu varste de pana la 14 ani impliniti;
  • sa fie posesori ai unui Talon „WonderPuck – Tombola Magica” completat corect cu datele personale si depus in urna oficiala a tombolei care se afla in Piata Unirii din Cluj-Napoca.
  • sa depuna talonul in urna oficiala pana vineri, 14.09.2018, la ora 19:30, respectiv pana sambata, 15.09.2018, la ora 19:00.
  • sa fie prezenti in Piata Unirii din Cluj-Napoca in momentul extragerii, care se va desfasura in data de 14 septembrie 2018, de la ora 20:00, respectiv în data de 15 septembrie 2018, de la ora 19:30, in Piata Unirii din Cluj Napoca in cadrul Festivalului WonderPuck.sa fie costumati conform unei teme la alegere, atat in momentul depunerii talonului in urna, cat si in momentul extragerii castigatorilor.
  • sa fie insotit de un adult in momentul extragerii biletului castigator

  3.4  Participarea la concurs constituie acordul participantului si al tutorilor legali ai acestuia ca numele, fotografiile si materialele produse conform cerintelor sa poata fi facute publice si utilizate gratuit in materiale audio, foto si video de catre  Organizatori în cazul castigarii unuia dintre premii.

   

  1. Mecanism de desfasurare

  4.1 Pentru a participa la Tombola, participantii trebuie sa completeze corect si lizibil cu date reale toate rubricile talonului de concurs pe care il gasesc pe pliantul de tombola al festivalului WonderPuck, pliant distribuit gratuit de catre organizatori. ATENTIE! Pentru fiecare dintre cele doua tombole exista un talon diferit.

  4.2 Este interzisa completarea mai multor taloane de concurs de catre acelasi participant, in caz contrar acestea vor fi invalidate.

  4.3 Depunerea taloanelor de participare in urna special amenajata se poate face in perioada: 14 septembrie 2018, ora 12:30-19:30, respectiv 15 septembrie 2018, ora 11:00-19:00. Depunerea se va face in Piata Unirii din Cluj Napoca in cadrul  Festivalului WonderPuck.

  4.4 Extragerea taloanelor de concurs castigatoare se va face la data de 14 septembrie 2018, de la ora 20:00, respectiv în data de 15 septembrie 2018, de la ora 19:30, in Piata Unirii din Cluj Napoca in cadrul  Festivalului  WonderPuck.

  Din urna de concurs se vor extrage  taloanele  de concurs  castigatoare in  urmatoarea  ordine:

4.5  In cazul in care la oricare dintre  extragerile mentionate la Articolul 4.4 din prezentul Regulament Oficial, premiul/ premiile nu pot fi acordate din motive ce tin de eligibilitatea participantilor expunsa in Regulamentul Oficial, extragerea talonului/taloanelor castigatoare  se va repeta pana in momentul in care premiul/premiile poate/pot fi acordat/acordate.

4.6  Numarul de taloane de rezerva care pot fi extrase din urna va fi stabilit de catre Organizatori astfel incat toate  premiile sa poata fi acordate conform prevederilor prezentului Regulament Oficial.

4.7  Validarea taloanelor de concurs de rezerva  precum si acordarea si ridicarea premiilor pe baza acestora se va face  tot in datele de 14.09.2018, respectiv 15.09.2018 la fata locului, in Piata Unirii din Cluj Napoca  in cadrul Festivalului WonderPuck.

 

 1. Premiile

5.1. Niciunul dintre premii nu poate fi schimbat cu un alt premiu si nici nu este posibila acordarea contravalorii in bani a niciunui premiu oferit. Nu este posibila nici acordarea

altor beneficii în locul oricarui premiu.

 

 1. Taxe

Organizatorii se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre castigatori in conformitate cu dispozitiile Legii 571/2003.

Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu premiile sunt in sarcina exclusiva a castigatorului.

 

 1. Responsabilitate

7.1 Prin participarea la concurs, toti participantii si eventualii castigatori sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse de Organizatori prin prezentul Regulament Oficial.

7.2  In privinta garantiei ori a conformitatii premiilor cu orice standarde de calitate sau de conformitate, Organizatorii nu isi asuma nici un fel de raspundere ori obligatii, orice cereri sau reclamatii in legatura cu acestea urmand a fi adresate exclusiv producatorului ori distribuitorului respectivelor produse.

 

 1. Protectia datelor personale

8.1 In conformitate cu legislatia in vigoare, Organizatorii sunt  obligati  sa faca  publice numele castigatorilor si premiile acordate in cadrul acestui concurs.

8.2 Lista castigatorilor va fi afisata pe site-ul www.wonderpuck.eu  dupa acordarea premiilor.

8.3 Organizatorii se obliga de asemenea sa respecte prevederile Legii nr. 677/ 2001, privind protectia datelor personale stocate pe durata concursului. Ca atare, Organizatorii se angajeaza  sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor/ castigatorilor  la prezentul concurs si sa le  utilizeze conform prezentului Regulament Oficial si legislatiei  in vigoare.

 

 1. Forta Majora

9.1 Conform legislatiei in vigoare, forta majora inseamna orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil iar cazul fortuit reprezinta acel eveniment care nu poate fi prevazut si nici impiedicat de cel care este tinut sa isi indeplineasca anumite obligatii in baza acestui Regulament Oficial.

9.2 Daca o situatie de forta majora sau caz fortuit implica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului Oficial si continuarea / punerea in aplicare a Tombolei de catre Organizatori, Organizatorii vor  fi exonerati de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor lor pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi implicata sau intarziata, conform art. 1351 din Codul Civil. Organizatorii, daca invoca forta majora sau cazul fortuit, sunt obligati sa comunice participantilor la Tombola existenta acesteia in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora sau caz fortuit.

9.3 Prezentul concurs poate inceta anticipat numai in caz forta majora  sau in cazul producerii unor evenimente din motive independente de vointa organizatorilor  ce fac imposibile continuarea concursului.

 

 1. Litigii

10.1. Eventualele litigii aparute intre Organizatori si participantii la prezenta Tombola se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente de la sediul Organizatorului.

10.2. Orice reclamatie legata de desfasurarea Tombolei se va face in scris, in termen de 5 zile de la data la care s-a cunoscut sau trebuia sa se cunoasca evenimentul.

 

 1. CONSIMTAMÂNT DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

In baza art. 13 din REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI/ 27 aprilie 2016, va informam ca vom colecta si prelucra datele dvs. cu caracter personal respectiv nume si prenume dvs, exclusiv in scopul organizarii tombolei din 14.09.2018, respectiv 15.09.2018.

Prin completarea si depunerea biletului la tombola va exprimati consimtamântul ca datele dumneavoastra personale sa fie prelucrate de subscrisa, in scopul prezentat mai sus.

Aveti dreptul ca in orice moment sa va retrageti consimtamântul dat pentru prelucrarea datelor.

Beneficiati de dreptul de acces, interventie, rectificare și portare cu privire la datele pe care ni le furnizati, sa limitati prelucrarea realizata de noi și chiar sa solicitati ștergerea datelor.

Datele dvs. nu vor fi prelucrate în niciun alt scop in afara celui declarat si nici nu vor fi trasmise unei terte parti.

Va rugam sa ne aduceti la cunoștinta solicitarile dumneavoastra, în orice modalitate care este asiguratoare cu privire la identitatea solicitantului și îndreptatirea lui.

 

Daca sunteti nemultumit, aveti posibilitatea sa va adresati ANSPDCP.

PAGINI UTILE

CONTACT

Str. I.C. Bratianu nr. 23, Cluj-Napoca
+4 0264 595 992